Đại hội Chi bộ – Đảng bộ Tập đoàn kinh tế VLC (Nhiệm kỳ 2012 – 2015) của 8 Chi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là dịp để toàn bộ Chi bộ tổng kết những kết quả đã đạt được trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2010 -2012, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.   

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Tập Đoàn kinh tế VLC, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, 8 Chi bộ (Chi bộ Sivico, Chi bộ Kinh doanh – Sơn Hải Phòng, Chi bộ Công nghệ – Sơn Hải Phòng, Chi bộ Văn phòng – Sơn Hải phòng, Chi bộ Sản xuất – Sơn Hỉa Phòng, Chi bộ Vilaco, Chi bộ Sơn Hải Phòng số 2, Chi bộ Vico) đã hoàn thành tốt vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn, triển khai các nghị quyết đi vào thực tiễn, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị trong các Chi bộ; Tập thể đảng viên, CBNV thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác tham mưu cho ban lãnh đạo Tập đoàn và nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh, kinh doanh trên toàn hệ thống, thể hiện được vị trí, vai trò quan trọng trong Công ty nói riêng – Tập đoàn nói chung.

Trên cơ sở tổng kết những điều đã và chưa làm được, toàn bộ Chi bộ - Đảng bộ Tập đoàn kinh tế VLC đã bổ sung, xây dựng và phát triển phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới (2012-2015). Đó là: Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nhất là để hình thành thế hệ cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho người lao động. Đồng thời nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên; xây dựng Tập đoàn – Công ty ngày càng lớn mạnh, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên; giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đạt danh hiệu vững mạnh. 

Tag :

Đại hội Chi bộ,

Đảng bộ Tập đoàn kinh tế VLC

Ngày đăng : 7/10/2016 10:54:01 PM | Chuyên mục : Tin nội bộ
Lượt xem : 3546

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Copyright © 2016 Vilaco.,JSC